Xem tuổi vợ hợp với chồng Giáp Ngọ 1954

Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi giáp ngọ của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi giáp ngọ lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi giáp ngọ(Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, có địa vị và danh giá, được nhiều người yêu mến, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn để có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi ất mùi(Nam hơn nữ 1 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh túng thiếu túng trong một thời gian, người vợ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cần năng, ngày sau sẽ ấm no.
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi bính thân(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu phước thì khá giả, nhưng thời gian đầu làm ăn chưa được phát đạt cho lắm, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ làm nên sự nghiệp.
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi mậu tuất(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số tứ đạt đạo, đây là số vợ chồng lo tính nhiều công việc được thông suốt,vợ chồng ít vui vẻ, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên sống chung với nhau nên nhẫn nại, cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi kỷ hợi(Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị và quyền chức, được nhiều người yêu mến, tính tình hai vợ chồng không được hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn nhau về lời ăn tiếng nói và cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi canh tý(Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, vợ chồng có địa vị và chức phận, được nhiều người yêu mến, tính tình hai vợ chồng hay xung khắc, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi tân sủu(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số nhì bần tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, cần năng, ngày sau sẽ ấm no.
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi nhâm dần(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu phước thì khá giả, tuy nhiên thời gian ban đầu cũng phải trải qua vài lần thành bại rồi mới dễ làm ăn, tính tình vợ chồng không hòa hợp lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn sẽ làm nên sự nghiệp.
*Tuổi giáp ngọ lấy vợ những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi đinh dậu (Nam hơn nữ 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng).
Nam tuổi giáp Ngọ kết hôn với nữ tuổi quý mão (Nam hơn nữ 9 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu (Nam hơn nữ 15 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng).
Nam tuổi giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi tân mão (Nữ hơn nam 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
*Tuổi giáp ngọ nên lấy vợ năm nào

Nam tuổi giáp ngọ kỵ cưới vợ vào các năm 17, 19, 25, 29, 31, 37, 41 tuổi.
Nữ tuổi giáp ngọ kỵ cưới chồng vào các năm 18, 19, 25, 30, 31, 37, 42 tuổi.
Những năm trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, Có những đôi kết hôn vào những năm trên thì hay nảy sinh các việc buồn phiền, xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Nam hay nữ tuổi giáp ngọ sinh vào các tháng 1, tháng 7 âm lịch trong đời hay nảy sinh việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi giáp ngọ trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên.
Nam tuổi giáp ngọ sinh vào các tháng 1, 5, 6, 9,10, 11 và tháng 12 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Nữ tuổi Giáp Ngọ sinh vào các tháng 1, 2, 10 và tháng 11 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn nếu sinh vào tháng 3 và tháng 12 âm lịch thì có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.
*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *