Xem tuổi tình duyên cho nữ Giáp Ngọ 1954

Bạn là nam/nữ sinh năm Giáp Ngọ, tình duyên luôn lận đận, bạn muốn tìm hiểu lý do?

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1961 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Sửu => Lục Hại Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1962 Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
1967 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mùi => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Ly => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Khắc 8
1970 Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Canh => Tương Xung Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1974 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Đoài => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1977 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 8
1979 Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mùi => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1982 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Càn => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1986 Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 7
1989 Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1991 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mùi => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Càn => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1997 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Sửu => Lục Hại Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1998 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Mậu => Tương Phá Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2004 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Thân => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 7
2006 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 10
2007 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Hợi => Tứ Tuyệt Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2013 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 8
2015 Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Ất => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mùi => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2016 Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Thân => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *