Tuổi Xây Nhà Cho Nữ Giáp Ngọ

Xem tuổi làm nhà 2020 nữ Giáp Ngọ 1954

Năm 2020 gia chủ 67 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Kim Lâu Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1954 (nữ Giáp Ngọ) Năm xây dựng:2020 (Canh Tí) ( Xem tuổi xây nhà năm 2021 cho gia chủ sinh năm 1954 nữ Giáp Ngọ) Xét 3 yếu

Xem tuổi làm nhà 2019 nữ Giáp Ngọ 1954

Năm 2019 gia chủ 66 tuổi (tuổi âm), thuộc Tam Địa Sát: Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật (Tam sát nhơn do giai đắc mệnh). Năm sinh âm lịch:1954 (nữ Giáp Ngọ) Năm xây dựng:2019 (Kỷ Hợi) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam Tai:

Xem tuổi làm nhà 2018 nữ Giáp Ngọ 1954

Năm 2018 gia chủ 65 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Kim Lâu Năm 2018 gia chủ 65 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Kim Lâu Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1954 (nữ Giáp Ngọ) Năm xây dựng:2018 (Mậu

Xem tuổi làm nhà 2017 nữ Giáp Ngọ 1954

Năm 2017 gia chủ 64 tuổi (tuổi âm), thuộc Nhất Cát (hay Kiết cũng vậy): Làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi (Nhất kiết an cư, thông vạn sự). Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1954 (nữ Giáp Ngọ) Năm xây dựng:2017 (Đinh Dậu) (

Xem tuổi làm nhà 2021 nữ Giáp Ngọ 1954

Năm 2021 gia chủ 68 tuổi (tuổi âm), thuộc Ngũ Thọ Tử: Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt). Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1954 (nữ Giáp Ngọ) Năm xây dựng:2021 (Tân Sửu) Xét 3 yếu