tuổi giáp ngọ hợp với tuổi nào

Xem màu phong thủy hợp với nam tuổi Giáp Ngọ 1954

Vậy nam tuổi Giáp Ngọ hành Thủy đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1954 – Năm sinh âm lịch: Giáp Ngọ – Mạng: Nam – Mệnh cung Khảm – thuộc hành Thủy – Mệnh Thủy Các nhà Phong thủy học cho

Xem màu phong thủy hợp với nữ tuổi Giáp Ngọ 1954

Tương khắc có nghĩa là hành này làm hao mòn, diệt dần hay ảnh hưởng xấu đến hành khác. Thí dụ như: Hỏa khắc Kim, lửa sẽ làm cho kim loại bi tan chảy. Thổ khắc Thủy, đất sẽ ngăn chặn làm cho nước không thể chảy qua được… Vậy nữ tuổi Giáp Ngọ hành