các màu đá hợp với nam tuổi giáp ngọ

Chọn màu trang sức hợp nam tuổi Giáp Ngọ 1954

Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nam sinh năm Giáp Ngọ 1954 có bản mệnh thuộc mạng Thủy nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: